Welkom
Wie zijn wij
Visie
Begeleidingstraject
Vergoedingen
Contact
Welkom


Welkom op de site van Praktijk voor Leerbegeleiding Best!

  • Is uw kind het vertrouwen in eigen kunnen aan het verliezen?
  • Heeft uw kind achterstanden in de schoolse vaardigheden opgebouwd?
  • Heeft uw kind signalen afgegeven waaruit blijkt dat school een belasting is geworden?

Dan is het zaak de hulpvraag van uw kind serieus te nemen. In het algemeen zal deze hulpvraag luiden:


"Stem alsjeblieft het onderwijsaanbod af op mijn mogelijkheden en help mij bij het leren".


Wanneer wij als volwassenen die hulpvraag niet oppikken komen de psychologische basisbehoeften van het kind in het geding (Van Werkhoven & Stevens, 1995). Deze basisbehoeften zijn:
  • competentie ('ik kan het');
  • relatie ('ik hoor erbij');
  • autonomie ('ik kan het zelf').

In
de een-op-een begeleiding is het van belang dat uw kind inzicht krijgt in eigen kwaliteiten en succeservaringen opdoet, waardoor het zich weer competent gaat voelen. De negatieve spiraal wordt doorbroken en er ontstaat weer ruimte voor leren en ontwikkelen.
Om dit te bereiken is intensieve samenwerking met u en de school van belang. 


In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren met hulpvragen die betrekking hebben op leerproblemen, (ernstige) dyslexie, dyscalculie, leerstrategieën, werkgeheugen, motivatie- en onzekerheidsproblemen. Ook hebben we ervaring met ASS-, AD(H)D-problematiek en bieden we begeleiding bij het leren van de Engelse taal.

Op deze site kunt u meer informatie vinden over onze visie op behandelen en begeleiden, hoe het begeleidingstraject verloopt en
wie we zijn.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op.


Janine van de Ven-Staarink
Orthopedagoog
(specialisatie leerproblemen en leerstoornissen)

Juulcy Goethals-Pluijm
Master Educational Needs